Skogsbysalongen 2013

Startsida Jörgen Platzer presenterar Konstnärspresentationer Skogsbysalongen historik Folder Affisch

Behnn Ivar


Skogsbysalongen

Einar Söderqvist, f rektorn vid Ölands folkhögskola, berättade i skolans tidskift Öningen, om tillkomsten av Skogsbysalongen 1952 så här under rubriken Ett efterföljansvärt initiativ:

Denna höst har på folkhögskolan i Skogsby anordnats en konstutställning, som var varken mer eller mindre än en upplevelse. Initiativet till densamma togs av målarmästare Gunnar Liedberg, en gammal vän till Öningen och varmhjärtad gynnare av tidskriften. I Torslunda hembygdsförening väckte hans förslag om, att föreningen skulle anordna en utställning av öländsk konst av öländska mästare. Han framhöll att utställningen dels skulle ha till uppgift att visa vad vårt landskaps konstnärer kunna åstadkomma som bäst och dels hos ortens befolkning väcka intresse och förståelse för god konst.

Det vore synd att påstå, att hans förslag mottogs med större entusiasm. Idén var nog god, menade man, men svårigheterna och riskerna icke minst de organisatoriska och ekonomiskavoro, framhölls det, vida större än vad hembygds-föreningen förmådde bemästra. Målarmästare Liedberg är emellertid icke allenast en man med idéer, han besitter dessutom en energi och en målmedvetenhet, som icke skyr hinder, och offervilja av stora mått. Personligen utredde han problemet, vidtalade en rad framstående konstnärer och gjorde upp ett program, vars omfattning i första hand avskräckte de tvivlande men entusiasmerade de troende så mycket mera.

Han fick hållas med sina förberedelser och en vacker dag var allt färdigt. Det blev succé!
Under den vecka utställningen var öppen besöktes den av icke mindre än 2000 personer

Gunnar Liedberg arrangerade Skogsbysalongen årligen ända fram till sin död 1994. Det var med sitt genuina konstintresse och känsla för folkbildningens möjligheter som den f d eleven på Ölands folkhögskola drev sitt gigantiska folkbildningsprojekt.

Efter Liedbergs bortgång drev skolan Skogsbysalongen vidare. Tiderna förändrade förutsättningarna för Skogsbysalongen. Kritik riktades mot att Skogsbysalongen var odemokratisk och behövde förnyas. Samtidigt växte det upp nya ”Skogsbysalonger” upp överallt på Öland. Skolans ledning beslutade att göra ett uppehåll i utställningsverksamheten.

Tillkomsten av Konstens Hus har öppnat nya möjligheter till förnyelse av Skogsbysalongen.
I år flyttar utställningen in i Konstens Hus. Utställarna är Behnn Edvinsson och Ivar Södergren. De träffades på Konstkademien i Stockholm i början av 70-talet och har varit kamrater sedan dess. Ivar, född ölänning och Behnn inflyttad i mitten av 70-talet.


 


Produktion: Öland på Internet 2013